За Нас
Друштвото за ревизија и консалтинг ТРИО-КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија е основано на 25.02.1999 година. Со своето 17 годишно постоење и традиција им овозможуваме на нашите клиенти услуги од областа на ревизијата, сметководство, консалтинг, даночно советување.

Со високо обучен тим, пристап кој е ориентиран спрема вас и разбирање за вашиот бизнис постоиме за заедничко остварување на целите.
Гевгелија
ул. Маршал Тито бр. 97
п.факс 197 Гевгелија

тел: ++ 389 (34) 214 116
факс: ++ 389 (34) 217 116

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk
smetkovodstvo@triocons.com.mk
Подружница Скопје
ул. Јани Лукровски бр. 5/093
ДТЦ Автокоманда л.93
населба Гази Баба

triocons@triocons.com.mk
revizija@triocons.com.mk

2015 © Трио Консалтинг. Сите права се задржани. Дизајнирано од Vortechs Media.